Tips angående montering av våra produkter - Lillevilla FI

Bra att veta om monteringen


Tips angående montering av Lillevilla-produkter

Monteringen av Lillevilla-produkter är enkelt, eftersom alla väsentliga delar, såsom väggtimmer, har färdigt rätt längd och form. Endast det roliga, dvs monteringen, blir ditt jobb.

Lillevilla produkterna är så kallade lättimmerprodukter. Det betyder att monteringsmetoden är densamma som med timmerstock. Enda skillnaden är att byggandet är ännu enklare. Nedan finner du svar på några av de mest frågade frågorna. Ytterligare information kan du få via produktinformationen, eller genom att kontakta kundtjänst.

Nedanstående anvisningar är generella. Ta i beaktande nationella skillnader och använd de metoder som motsvarar kraven för byggande i ditt land.

Hur ska jag göra grunden för min byggnad?

Som grundregel kan man konstatera, att ifall byggnaden inte kommer att vara uppvärmd, bör den byggas med en välluftad trossbotten. Pelarfundament eller plintgrund är två fungerande lösningar. Du kan också gjuta en betongplatta som grund.

Det finns anvisningar om grunden för varje modell. Försäkra dig om att markytan är rak och inte påverkas av tjäle. Vid behov bör du byta ut jorden mot grus, på så sätt försäkrar du dig att byggnaden håller bra, oberoende av årstid. När fundamentet är färdigt, lägger du första stockvarvet på plats, så att stockarna går ca 10 mm över grundbalkarna. På så sätt rinner inte vattnet i grunden och golvbrädorna kan lätt spikas fast i grundbalkarna. Kontrollera med hjälp av diagonalmätning och fäst de understa stockarna i grundbalkarna.

Extratips: Du kan förhindra att fukt stiger i grundbalkarna genom att placera t ex en bit takfilt mellan grunden och grundbalken.

Näyttökuva 2016-05-10 kello 13.41.33Näyttökuva 2016-05-10 kello 13.41.48

Hur behandlar jag produkten efter monteringen?

Virket i Lillevilla produktpaket är obehandlat, förutom grundbalkarna och terassbrädorna, som är behandlade med träskyddsmedel. Det lönar sig att behandla produkten genast efter monteringen med medel som förhindrar blånad och mögel. Inklusive fönster och dörrar, samt på insidan. Därefter bör utsidan behandlas med lasyr eller täckande målfärg. Kontrollera att produkten lämpar sig för timmer och inte bildar en plastskikt på trädytan. Akrylatfärg lämpar sig inte, eftersom den bildar en hinna som inte andas och håller därmed fukten i stockarna. Detta kan förskynda förruttnelse.

Terassbrädor kan behandlas när stugan är klar och brädorna har torkat.

Golvet kan behandlas med målarfärg eller t ex båtlack (ta i beaktande att medlet tål användning). Du kan också skydda golvbrädorna på båda sidorna innan montering. Detta skyddar mot fukt från marken.

Vad för slags tak kan man lägga?

För våra normala sadeltakmodeller rekommenderar vi takpapp, shingel eller plåttak. För pulpettak, och produkter med låglutande tak rekommenderar vi självhäftande takpapp, eller optimalt EPDM gummiduk. Observera att med shingel och takpapp bör spikarna slås så att de göms under följande lager i skarven.

Tegel är absolut förbjudet att använda utan förstärkning av takkonstruktionerna. Annars blir taket för tungt.

För takpapp är takkonstruktionen färdig för montering. Använd 20mm spik för takpapp. För plåttak och onduline tak bör först underlagsduk och takläkt installeras.

Kom även ihåg vindens kraft, kom ihåg stormlister som används för att fästa takkonstruktionen till stommen. Våra större modeller har gängstänger som monteras i förboorade hålen i hörnen av stockarna. Anvisningar om montering av stormlister/gängstänger hittar du i monteringsanvisningarna.

Näyttökuva 2016-05-10 kello 13.44.01

Behöver jag ansöka om bygglov?

Behovet att ansöka om bygglov lönar sig alltid att kontrollera med myndigheten som ansvarar om bygglov i kommunen. Det kan finnas begränsningar angående t ex höjden i kommunens regler, där får du svar om det räcker med en anmälan, åtgärdstillstånd eller om bygglov behövs. I senare fallet behövs det antagligen ritningar för ifrågavarande produkt. Nödvändiga dokument torde hittas på vår hemsida, via återförsäljaren eller genom att kontakta vår kundtjänst.

Det finns stora nationella och lokala skillnader angående krav på placering av tilläggsbyggnader.

 

Hur lång tid tar det att montera stugan, och klarar jag av monteringen?

De flesta Lillevilla-produkter torde kunna monteras av ett tvåmannateam på en dag. Gör man det helt själv bör man räkna med en helg åtminstone. Denna bedömning inkluderar inte jobbet för grundläggande, ytbehandling eller montering av tak. Allt som är tidskrävande har dock blivit gjort på förhand maskinellt, så monteringen av stommen klarar nog alla av. Observera ändå att det är frågan om ett husbygge, och en viss baskunskap är bra att ha. I annat fall kan det löna sig att anlita en kunnig person, som kan ge tips vid behov.

Det är värt att notera, att stommen bör inte monteras för högt innan dörr och fönster monteras på plats. Fyra varv är max höjd för stockarna. Till sist är det bra att låsa dörr och fönster till stocken endast från de nedre hörnen. Liksom alla träkonstruktioner, måste stockarna få leva enligt förändringar i luftfuktigheten. därför får man ej heller fästa något på väggarna från alla hörn och på så sätt "låsa" väggen.

Stora dubbeldörrar levereras alltid i delar och måste monteras ihop på byggplatsen. På så sätt ryms de bäst i förpackningen och hålls hela ända fram. Fäst dörren först när den är i diagonalmått, den öppnas och stängs ordentligt, mellanrumet mellan dörrarna är densamma uppe och nertill, låsregeln går in som den ska och dörren hålls fast utan att låsa.

Näyttökuva 2016-05-10 kello 13.45.14 Näyttökuva 2016-05-10 kello 13.45.07

Kan man modifiera gårdsbyggnaden?

Det är inte möjligt att få enskilda modifieringar till Lillevilla-produkter. Ej heller med alternativ timmertjocklek. Däremot är det möjligt att montera produkten som spegelbild, eller byta plats på fönster och dörr på samma vägg. Viktigt att observera är att dörren öppnas fortfarande åt samma håll i så fall. Om man vill, kan man lägga till fönster och dörr genom att själv såga hål i väggen. Extra fönster och dörr går att beställa från oss, leveranstid ca 14 dygn.