Beställnings- och leveransvillkor - Lillevilla.com/fi

Beställnings- och leveransvillkor


Dessa villkor är uppdaterade och träder i kraft 11.5.2016

Sätt att kontakta oss

Kontakt men försäljaren kan upprätthållas via följande kanaler:

  • epost: kundtjanst@luoman.fi
  • webshop: lillevilla.com/fi
  • telefon: 06 4745900 (mån-fre 8-16)

Vi godkänner endast skriftliga beställningar, ej telefonbeställningar. Vi ansvarar inte för beställningar, eller övriga notifieringar gjorda via andra kanaler. Ifall ditt ärende är brådskande, ber vi dig kontakta oss per telefon. Observera att beställaren bör vara myndig.

Vi godkänner endast skriftliga beställningar, ej telefonbeställningar. Vi ansvarar inte för beställningar, eller övriga notifieringar gjorda via andra kanaler. Ifall ditt ärende är brådskande, ber vi dig kontakta oss per telefon. Observera att beställaren bör vara myndig.

Beställning

Efter din beställning bekräftar vi den. Bekräftelsen innehåller information om produkterna, mängd, priser samt leveransadress och uppskattad leveranstidpunkt. Kontrollera att uppgifterna i bekräftelsen är rätta, och förvara dem för eventuellt senare behov. Vi förbehåller rättigheterna för eventuella ändringar i pris-, leverans-, produktinformation etc. Ifall uppgifterna ändras, har kunden rätt att annullera beställningen. Våra priser inkluderar moms och frakt, läs under ”Frakt och leverans” för närmare uppgifter.

Genom köpet förbinder sig kunden till gällande beställnings-, leverans- och betalningsvillkor. Vi förbehåller rätten för eventuella förändringar. Försäljaren har rätt att annullera köpet ifall ett uppenbart prisfel existerar i beställningen. Ett sådant kan vara t ex drastiskt avvikande prisuppgifter, som beror på stavfel eller tekniskt fel. I sådant fall antar vi att kunden förstår misstaget i det felaktiga priset.

Emottagande av orderbekräftelse förutsätter överlåtande av e-postadress i samband med beställningen.

Betalningsförmedlare

Betalningsleverantör är Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finländska banker samt kreditbolag. . Paytrail Oyj syns som mottagare av betalning på utdraget och fakturan, och vidarebefordrar betalningen åt försäljaren. Paytrail Oyj har tillstånd att vara verksam av betalningsbolag. I fall av reklamation, ber vi att ni kontaktar i första hand leverantören.

Paytrail Oyj, fo-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Äganderätt

Produkternas äganderätt överförs till kunden när hela köpesumman är betald.

Pris

I priset ingår alltid moms samt frakt på fastlandet, till markerad plats. Vi förbehåller rätten till ändringar i leveranspriset.

Frakt och leverans

I produktpriset ingår frakt till utmärkt plats på fastlandet. Avlastningsplatsen bör hittas i adressuppgifterna, och fast vägförbindelse måste finnas ända fram. Leveranstid för samtliga produkter är 2 - 4 veckor från att beställningen tagits emot. Leverantören meddelar kunden via e-post eller textmeddelande, när leveransen har hämtats från oss.

Ifall leveransadressen är i Lappland, eller annan glesort eller skärgård ber vi att kunden kontaktar oss med förfrågan ifall leverans är möjlig, och om extrakostnader uppstår.

Avlastningsplatsen bör markeras tydligt. Platsen bör vara jämn och stadig. Platsen bör hålla för paketets vikt och bör vara tillgänglig för gaffeltruck. Leverantören kontaktar kunden innan avlastning. Kunden behöver inte vara på plats och ta emot leveransen. Leverantören tar bild på leveransen, för eventuella reklamationer.

Samtliga produkter levereras med långtradare och lastas av med truck. Hämtning från försäljare är inte möjligt.

Leverantör är Trans Härmä Oy tillsammans med samarbetspartners.

Garanti och eventuella brister i kvaliteten

Ifall brister i kvaliteten uppdagas, bör kunden omedelbart kontakta försäljaren via ovannämnda kanaler. Spara garantinumret, bokstav-sifferserien och eventuella trasiga delar från paketet. Ta listan på delar från monteringsanvisningen, ta mått på trasiga delarna och fyll i listan. Ta även bild på dessa delar. Efter att vi blivit kontaktade, skickar vi kostnadsfritt ersättande delar ungefär inom en vecka.

Montering

En del produkter kräver bygglov av myndigheter. Detta bör kontrolleras innan montering. Vi levererar nödvändiga ritningar vid behov.

Force Majeure: Försäljaren ansvarar inte för oöverkomliga hinder som leder till förseningar eller skada, ej heller för indirekta förluster som uppstår. Som oöverkomlig hinder kan räknas sådana händelser eller förändringar i rådande förhållanden som försäljaren inte förmår över eller kan påverka. Sådana kan anses t ex arbetsstopp, export-/imprtförbud, störningar i leveranstrafiken. Försäljaren är skyldig att informera om eventuella oöverkomliga hinder snarast möjligt.

Returrätt

Produkten kan returneras på egen bekostnad. I så fall bör kunden kontakta oss för att komma överens om transportarrangemangen. Returrätt gäller endast produkt i originalförpackning, i säljbart skick. Köpesumman återbetalas inom 14 dygn, efter att produkten har returnerats och kontrollerats av försäljaren.

Övrigt

Vårt kundregister är konfidentiellt och baserar sig på lagen om personuppgifter (523/1999 10§). Vi överlåter inte uppgifter åt en tredje part. Kundregistret ägs av Luoman Puutuote Ab. Personuppgifter kan användas för skötsel av kundrelationer och kontakt, ifall kunden inte har förbjudit sådant förfarande separat. Handel i webshopen förutsätter alltid godkännande av beställnings- och leveransvillkor.

Registerreferat

Upprätthållare av register
Luoman Puutuote Oy Verkkokauppa
Lapuantie 626
61450 Kylänpää

Namn på register

Luoman Puutuote Oy verkkokaupan asiakasrekisteri

syftet med behandling av personuppgifter

Registret används endast för uprätthållande av kundförhållandet. En order kräver inte registrering i kundregistret.

Informationsinnehållet i register

Kundens basuppgifter: efternamn, förnamn, adress, postnummer, ort, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, orderhistorik samt uppföljningsuppgifter av leverans. 

Regelrätta informationskällor
Kontaktuppgifterna uppges i samband med registrering. Övrig information lagras i samband med uppköp.

Regelrätt överlåtande av information inom EU och utanför Europeiska handelsområdet

Uprätthållare av registret överlåter inte uppgifter åt externa parter.

Principer för skydd av register

Uprätthållarens datasystem samt filer är skyddade med metoder som är kutym i motsvarande fall.

Luoman Puutuote Oy

1858454-2

Lapuantie 626

61450 Kylänpää

+358 6 867 5570

kundtjanst (a) luoman.fi

mån-fre 8-16