Laatu - Lillevilla.com/fi

ISO 9001 -sertifikaatti

Lillevilla-tuotteiden laatu ja laatuvaatimukset

ISO 9001 -sertifikaatti (87426-2010-AQ-FIN-FINAS)
Sertifikaatti kattaa yrityksen kaikki toiminnot ja muodostaa vahvan perustan laadun sekä toimintojen kehittämiselle ja seurannalle. Sertifioinnista vastaa DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab, joka on riippumaton kansainvälinen luokituslaitos.

ISO 9001 -sertifikaatti

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti (86768-2010-AE-FIN-FINAS) Sertifikaatti edellyttää ympäristösuojelullisten näkökohtien huomioimista kaikessa yrityksen tuotannossa ja päätöksenteossa. Lisäksi sen vaatimuksena on ympäristöosaamisen jatkuva parantaminen. Sertifioinnista vastaa DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab, joka on riippumaton kansainvälinen luokituslaitos.

PEFC -sertifikaatti edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta

PUUN ALKUPERÄKETJUSERTIFIKAATTI PEFC Luoman-konsernilla on PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) -puun alkuperäsertifikaatti. PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta. Yrityksen sertifioinnista vastaa DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab, joka on riippumaton kansainvälinen luokituslaitos. Luoman Oy:lle myönnetyn PEFC -puun alkuperäketjusertifikaatin numero on 74017-2010-AE-FIN-FINAS. PEFC-logon merkintäoikeusnumero on PEFC/ 02-31-82.  

LILLEVILLA-TUOTTEILLE CE-MERKKI
CE-merkintä mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella. Se on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. Lillevilla-tuotemerkille on annettu sertifikaatti tuotteen suoritustason pysyvyydestä, joka oikeuttaa käyttämään CEmerkintää tuotteissa. Sertifikaatin numero on 0809-CPR-1270. Tuotteille on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA 08/0011.