Laatu - Lillevilla.com/fi

Lillevilla-tuotteiden laatu ja laatuvaatimukset

ISO 9001 -sertifikaatti (1330-2002-AQ-HEL-FINAS)
Sertifikaatti kattaa yrityksen kaikki toiminnot ja muodostaa vahvan perustan laadun ja toimintojen kehittamiselle ja seurannalle. Sertifioinnista vastaa DNV Certification Oy/Ab, joka on riippumaton kainsavälinen luokituslaitos.

ISO 14001 -ympäristösertifikaatti (1904-2004-AE-HEL-FINAS)
Luoman-konserni on sitoutunut tuotannossaan ja päätöksenteossaan ottamaan huomioon ympäristösuojelulliset näkökohdat ja parantamaan jatkuvasti ympäristöosaaamisensa tasoa. Sertifioinnista vastaa DNV Certification Oy/Ab.

PUUN ALKUPERÄKETJUSERTIFIKAATTI PEFC
Luoman-konsernilla on PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) -puun alkuperäsertifikaatti. Sertifikaatin numero on 74017-2010-AE-FIN-FINAS. PEFC-logon merkintäoikeusnumero on PEFC/ 02-31-82.

LILLEVILLA-TUOTTEILLE CE-MERKKI
Luoman Puutuote Oy:n Lillevilla-tuotemerkille on annettu EY-vaatimustenmukaisuustodistus 30.6.2008, ja sitä on päivitetty 18.6.2013. Tämä todistus oikeuttaa käyttämään CE-merkintää tuotteissa.
CE-merkintä mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella. Se on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset.
Luoman Puutuote Oy:n EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen numero on 0809-CPD-0611. Tuotteille on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0011.